NTIC

Unha pantasma percorre os paises islámicos (mal chamados árabes), a pantasma da rebelión xuvenil non dirixida pero coordenada coas TIC (millor as NTIC, as novas TIC, por que as vellas, prensa, radio e en especial a TV, están a quedar tan desfasadas coma os seus usuarios habituais).
O vindeiro 20 de Febreiro en Marrocos a xente vai pedir Democracia, esa vella palabra.

Comentarios

Entradas populares