INTELIXENCIAPublicado no blog de Mauro Entrialgo para o diario PÚBLICO.
Mauro é un creador realmente intelixente e divertido. Dende aquí recomendo calquera dos seus cómics, moito millores que calquera tratado de Socioloxía contemporánea.

Entradas populares