CREATIVIDADE 3-D

Non coñezo suficientes adxectivos para categorizar este vídeo, agás o de xenial. Iso si, descoñezo o que lle poida parecer un menor de...30 anos (por exemplo) e a un maior de...50 (por exemplo).


Comentarios

Entradas populares