NOVAS DOS ALUMNOS: a televisión do futuro

AUTORA: Marta Gómez (4º A)

A estas alturas imaxino que todos oístes falar do “APAGÓN ANALÓXICO” o cal non é mais que una fecha (3 de Abril de 2010) na cal toda España recibirá a televisión por sinal dixital, significando o fin da televisión analóxica no país. O fin deste proxecto e cumprir có Plan Técnico Nacional da TDT. 
Pero... ¿Qué é a TDT?
A TDT é o resultado de aplicar tecnicas e tecnoloxías dixitais ó sinal analóxico actual. 
 http://www.youtube.com/watch?v=vBVbiT_kKP8                                                                             
¿Por qué a necesidade de instalar esta nova televisión?
A TDT constitúe un avance tecnolóxico no ambito das telecomunicacions abrindo una nova época de televisión mais moderna e con mais calidade deixando atrás a televisión analóxica e os seus inconvintes. Aos seus principais vantaxes son:
1º- Un maior número de canles, grazas a que a televisión dixital e moito mais eficaz. A incorporación destas  canles temáticas achegarannos máis ó concepto de televisión persoal.
2º- Mellora calidade de audio e video; grazas a mellor recepción do sinal . Isto permitirá a desaparición dos tediosos problemas da televisión analóxica coma: a dupla imaxe, o “efecto neve”, a baixa calidade de audio...
3º- Facilítanos un maior numero de servizos tales coma: seleccionar subtitulos, o cal permitirá achegar a televisión os espectadores con algunha discapacidade auditiva.; disponer de servicios interactivos, os cales poderán achegar un pocuo mais a sociedade da información moderna a aquelas persosas ás que a utilización dunha computadora persoal lles signifique unha barrera tecnolóxica. Estes servizos interactivos permiten consultar a predicción meteorolóxica, realizar transaccións bancarias grazas a introdución do DNI electrónico.
¿Cómo é a súa función?
A TDT emprega ondas audio-electricas para emitir os seus contidos. A grande dioferencia coa televisicón analóxica é que na etapa previa a difusión dos contidos estes son dixitalizados, comprimidos e adaptados o canle de transmisión.
¿De que tecnoloxías servese?
A TDT servese dun extandar de codificación de audio e video, chamado MPEG-2, o cal permite dixitalizar e comprimir os contidos analóxicos o que permite un grande aforro de espazo no ancho de banda dos contidos  ó retransmitirse. Esta tecnoloxía permitenos que no espazo que ocupa un só canle analóxico poidase transmitir ata 4 canles de televisión dixital.

Entradas populares